Videoer

Her kan du finde tre korte film, som viser, hvordan tosprogede elevers sprog- og læsekompetencer kan styrkes.

En kort introduktion

Få en introduktion til de udfordringer, som tosprogede elever kan stå med, når de skal opbygge et godt ordforråd og styrke deres læseforståelse. 

Tak til Hasle Skole for at medvirke i filmen.

Tre evidensbaserede didaktiske metoder

Filmen giver eksempler på tre overordnede didaktiske tilgange, som forskningen peger på er særligt effektive, når tosprogede børn skal lære at læse.

Tak til Hasle Skole for at medvirke i filmen. 

Fra hverdagssprog til fagsprog

Få en introduktion til, hvordan elever blandt andet kan lære faglige begreber gennem førfaglige ord.

Tak til Hasle Skole for at medvirken i filmen.