Vigtige forhold i den faglige læsning

Der gives i denne artikel gode råd om vigtige forhold i den faglige læsning.

Dansk Videnscenter for Ordblindhed fremfører, at viden om faglig læsning i særdeleshed er væsentlig for faglærerne, for kun på denne måde kan den egentlige læsebyrde reguleres i andre fag end dansk, og den ordblinde elev kan få en reel mulighed for at deltage i disse fag. Der gives i denne artikel gode råd om vigtige forhold i den faglige læsning.

Faglig læsning

COLOURBOX627337.jpg

Læsning i fagene

Undervisningsministeriet har udgivet internetpublikationen ”Læsning i fagene”.
COLOURBOX1008985.jpg

Lyst til faglig læsning

Denne publikation fra Biblioteksstyrelsen fokuserer på de spændende muligheder, der ligger i at inddrage faglig læsning i undervisningen.