Viking! Kildekritik og historiebrug

Her finder du et forløb om vikingetiden med fokus på kildeanvendelse og kildekritik.
COLOURBOX3902638.jpg

Omfang

Her er et forslag til et undervisningsforløb om vikingetiden med fokus på kildeanvendelse, kildekritik og historiebrug. Forløbet varer ca. 12 timer.

Introduktion

Dette forløb er designet til at komme rundt om de flere af de centrale problemstillinger i forbindelse med det ”ben” af  idehistoriefaget, som  knytter sig til almen historie og historisk metode. Det gælder kildeanvendelse og kildekritik, historikerens bundethed af sin egen kontekst og umuligheden af at stille sig uden for historien og fortælle den objektivt, samt endelig historiebrug og ‐misbrug. Samtidig er der også elementer af såvel idehistorie‐benet (nationalisme, nationalromantik) som teknologihistorie (vikingeskibe, vikingehjelme mv.), i forløbet.   

Formål

Faglige mål fra læreplanen - eleverne skal kunne:

  • demonstrere viden om fagets identitet og metode
  • diskutere aktuelle problemstillinger med udgangspunkt i fagets perspektiver, herunder reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende
  • analysere konkrete faglige problemstillinger under inddragelse af forskelligartet historisk materiale
  • analysere samspillet mellem ideer, teknologier, natur og samfund, herunder betydningen for den menneskelige eksistens

Sådan gør du

Se forløbsbeskrivelsen øverst til højre under relaterede filer.

1-2 lektion: Introduktion: Hvem var vikingerne?

3-4 lektion: Kilder og kildekritik: Hvordan kan vi få viden om vikingetiden?

5-6 lektion: Vikingernes skibe.

7-8 lektion: Historien i historien: Opfindelsen af Vikingen

9-10 lektion: Historiebrug: Nazistiske vikinger og Valhalla-is

11-12 lektion: Opsamling og opgave

Afslutning og opfølgning

Eleverne skriver en opgave med et valgfrit perspektiv på vikingetiden med inddragelse af tekster og/eller film fra forløbet. Opgaven evalueres i forhold til de faglige mål.

Kreditering

Forløbet er udarbejdet af Kristine Lynning Harfeld, Aarhus Gymnasium

Relaterede filer

Beskrivelse af undervisningsforløb Viking! Kildekritik og historiebrug.

Emneord