Vismandsportalen - få styr på det økonomiske kredsløb

Formålet med denne aktivitet er at gennemføre et interaktivt forløb, der giver en forståelse for det økonomiske kredsløb. Aktiviteten er udviklet af de økonomiske vismænd via Vismandsportalen.
vismandsportalen.JPG

Forslag til læringsmål

Fælles Mål

Klassetrin: 8, 9

Kompetenceområde: Økonomi

Kompetencemål: Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger.

FærdighedsmålEleven kan redegøre for grundlæggende sammenhænge i det økonomiske kredsløb.

VidensmålEleven har viden om grundlæggende sammenhænge i det økonomiske kredsløb

  • Eleven kan forklarer, hvorfor og hvordan forskellige aktører i samfundet påvirker hinanden økonomisk.

Formål med undervisningsaktiviteten

Formålet med aktiviteten er, at  eleven får en viden om, hvorfor og hvordan varer og penge cirkulerer mellem de forskellige aktører i samfundet. Der kræves ingen særlige faglige forudsætninger for at anvende materialet, men det vil være oplagt at have introduceret basale økonomiske begreber for eleverne først.

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

For at komme i gang med Vismandsspillet, er det en forudsætning, at eleverne kender til basale økonomiske begreber. De skal nemlig igennem en lille prøve først for at komme ind til selve spillet. Derfor er denne aktivitet også oplagt til at integrere i et undervisningsforløb om økonomi.

I Vismandsspillet, der består af i flere aktiviteter, arbejder eleverne i grupper eller individuelt. Det er oplagt at starte med delaktiviteten "Hvad kan der ske?", der eksemplarisk viser, hvad er sker hvis fx lønningerne stiger, importen falder, skatterne stiger eller lignende. Herefter går eleverne videre til det nationale spil, der handler om betalingsbalance og nationalregnskab. 

Som supplement kan samme portal tilbyde "husstandsspillet", der på en visuel måde viser, hvordan ændringer i fx afgifter og skatter kan påvirke en almindelig dansk families egen økonomi.

Aktiviteterne er udviklet af de økonomiske vismænd og den økonomiske portal.

Omfang

4 lektioner

Tegn på læring

  • Eleven gennemfører de udvalgte opgaver i vismandsportalen.
  • Eleven deltager i debat og diskussion i klassen med begreber fra aktiviteten.
  • Eleven kan træffe kvalificerede valg, der fører aktiviteten videre, og giver den ønskede effekt.

Eksempler på evaluering

Lad eleverne sammeligne resultaterne af vismandsspillet. Dette kan fx gøres online via webværktøjet www.padlet.com, der er en online opslagstavle, der integrerer billede, tekst og lyd. Diskuter i klassen, hvorfor gruppernes resultater blev forskellige. Der kan også tages udgangspunkt i evalueringsværktøjet "lærerens tjek".

De anførte tegn kan med fordel anvendes som led i den løbende evaluering.

Forenklede Fælles Mål

Samfundsfag
8. - 9. klasse
Økonomi (obligatorisk)
Samfundsøkonomiske sammenhænge (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan redegøre for grundlæggende sammenhænge i det økonomiske kredsløb (vejledende mål)
Eleven har viden om grundlæggende sammenhænge i det økonomiske kredsløb (vejledende mål)

Relaterede links

Få en forståelse for de forskellige fordelingspolitiske konsekvenser, der er for familierne i Danmark, når den økonomiske politik ændrer sig.
Se og print det økonomiske kredsløb er en model, der viser, hvordan varer, tjenesteydelser og arbejdsydelser cirkulerer i samfundet.