Voice Thread, et online værktøj

Hvordan kan online værktøjet Voice Thread bruges i et eTwinning-projekt med tysk som kommunikationssprog?

Modulet er skrevet af: Anette Bloch Jensen Trongårdsskolen, Trongårdsvej 50, 2800 Kgs. Lyngby

I forbindelse med eTwinning-­projekter er det ofte Skype, som bliver brugt. Denne aktivitet kan dog volde mange elever vanskeligheder, idet deres tyskniveau ikke altid rækker til at føre en spontan samtale. Voice Thread understøtter eleverne, idet programmet kan bruges til at føre en asynkron samtale. Det overordnede mål er, at eleverne får succesoplevelser med at føre mindre samtaler på tysk. Samtalepartnerne er andre autentiske modtagere, der også lærer tysk som fremmedsprog. Samtalerne foregår ikke på skriftlighedens præmisser, men er derimod mere frie og eleverne skal opleve, at deres budskab kommer igennem, uagtet ”fejl”, der ikke anses som fejl, men derimod som ”sproglige varianter”.

VoiceThread kan findes på Skoletube.dk

Læs mere om selve forløbet i artiklen ”Der Blick aus meinem Fenster” i Sprogforum ­Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik, side 29-­37.

Tidsskrift for sprogpædagogik
© Tidsskrift for sprogpædagogik

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Tema