"Vores literacymiljø" - et refleksionsredskab til indskolingsteamet

Se læringsmiljøet i din klasse med nye øjne. Brug "Vores literacymiljø" til at få øje på, om indretning, samtalekultur og faglige aktiviteter i dit klasselokale inviterer til sproglig nysgerrighed.
Literacy

Forskning viser, at omgivelserne har betydning for elevernes skriftsprogsudvikling. Som del af projektet Tidlig literacy – tidlig numeracy har Nationalt Videncenter for Læsning udviklet redskabet ”Vores literacymiljø”.

Redskabet giver indskolingsteams en håndsrækning til at stille skarpt på, hvordan læringsmiljøet inviterer eleverne til sproglig nysgerrighed. Det sker ved, at teamet gennemfører en struktureret samtale, der inspirerer til refleksioner og diksussioner omkring literacymiljøet. 

"Vores literacymiljø" kan downloades gratis på centerets hjemmeside.  

Relaterede links

Artikel skrevet af Lene Storgaard Brok, leder af Nationalt Videncenter for Læsning. Artiklen blev bragt i tidsskriftet "Viden om Literacy 22: L1T3R4CY - literacy og numeracy i børnehave og indskoling"