Vulkaneksperten - øv digitale kompetencer

Øvelse hvor man skal afsløre plagiat - øger elevers digitale kompetencer

Omfang

Øvelsen kan gennemføres på et kvarter; en efterfølgende diskussion eller videre detektivarbejde kan øge tiden betragteligt.

Formål

Eleverne vil gennem øvelsen opleve, at tilsyneladende troværdige kilder som Vulkaneksperten.dk ikke behøver at være helt fritaget for plagiat. Gennem et lille detektivarbejde styrkes elevernes digitale kompetencer. Som en sidegevinst advares eleverne mod selv at benytte sig af plagiat, copy paste eller lignende. 

Kernestof i naturgeografi, især Geologiske processer

Forberedelse

Øvelsen kan gennemføres uden særlig forberedelse bortset fra almindelig lektiegivning. Den kan indpasses i et forløb, hvor der har været fokus på pladetektonik, natrkatastrofer eller lignende.

Gennemførelse

Til en lektion er givet artiklen Nevado del Ruiz – en skrækkelig historie…i 1985 som lektie.

Lektionen kan starte med en tilstræbt almindelig lektiegennemgang med fokus på fx forståelse af, hvad en lahar er.

Inden længe vil der være en elev, som fortæller, at artiklens sprog er elendigt, og at det tyder på en elendig oversættelse.

Det kan føre til en snak om, hvilket sprog artiklen mon er oversat fra, samt om, der eventuelt er brugt Google Oversæt.

Indhent forslag blandt eleverne til, hvordan man kan afsløre dette. Nogle vil måske foreslå, at man kan oversætte tilbage; men det afvises af andre, da en dårlig tekst med sproglige ubehjælpsomheder blot vil blive endnu dårligere ved en yderligere oversættelse. På et tidspunkt vil en elev foreslå, at man kan google et par af artiklens navne i een og samme søgning, og derefter studere de toplinks, som googlingen præsenterer.

Det sidste afprøves, og bortset fra, at Vulkanekspertens artikel står øverst, så ses det, at som nummer to står der et link til "How volcanoes work". Dette link aktiveres, og efter kort tids søgen på denne engelske side kan man se, at vulkanekspertens kilde er fundet.

En elev vil måske spørge, om man så kan stole på websiten "How volcanoes work". Dette spørgsmål kan føre til en snak om fx troværdige URL'er, der kan "skrælles" bagfra. Find fx:

Plagiat eller sjusk?

Inden man begår et karaktermord på den person, som står bag vulkaneksperten.dk, bør man undersøge, om udgiveren på sin webside har angivet, at dele af websiten er oversat med Google Oversæt.

En søgen rundt på websiten fører til siden "Spørgsmål", hvor der bl.a. står følgende:

"Alle rettigheder forbeholdes.
Henning Andersen har eneret på al tekst, grafik og fotomateriale, der er anvendt i alle dokumenter på domænet www.vulkaneksperten.dk / www.vulkanolog.dk. I henhold til de gældende danske (og internationale) love om ophavsret bedes du overholde følgende anvisninger...."

Det er altså ikke sjusk.

Retfærdigvis skal bemærkes, at der også findes eksempler på korrekt kildeangivelse på websiten, se fx her.

Opfølgning

Øvelsen kan nemt indgå i kortere eller længere undervisningsforløb i fagene. 

Man kan gennemføre øvelsen på andre af vulkanekspertens websider eller udbrede den til andre mistænkelige websites.

Under alle omstændigheder skærpes elevernes kritiske sans, ligesom de selv vil blive mere forsigtige i egen brug af kilder.

Kreditering

Laust Wium Olesen, EMU-redaktør i naturgeografi

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

Omfattende website med masser af artikler.
San Diego State University står bag denne omfattende webside.
Videnskab.dk har et tema om digital dannelse