Vulkanens vogter - film

Ved foden af en af verdens mest aktive vulkaner, Mt. Merapi i Indonesien, lever folk med troen på en gammel myte. Myten fortæller, at en kæmpe beskytter dem mod Merapis vrede og voldsomme udbrud. Mr. Asih er den spirituelle vogter af vulkanen. Hans pligt er at behage og kontrollere kæmpen i vulkanen.

Produceret af: Sidsel Brandt Hasberg og Anne Troldtoft Hjorth

Danidas Verdensfilm 2013.

Se filmen her (08:53 min.)


- og bagom-filmen (03:55 min.)

Produceret i samarbejde med

DANIDA

Danidas Oplysningsbevilling yder støtte til dansk u-landsoplysning. Oplysningsbevillingen kan søges af alle, der vil formidle om forholdene i verdens fattigste lande. Støtten går blandt meget andet til undervisningsmaterialer, udstillinger, film til landsdækkende tv og rejsestipendier. På EMU’s tema Global Undervisning finder du mange af de støttede oplysningsprojekter.

Danida

Relaterede moduler