Vurdigi - vurdering af digitale læremidler

CFU’s online værktøj Vurdigi hjælper lærere med at vurdere kvaliteten af digitale læremidler. Vurdigi kan bruges til både portaler, forløb, apps og øvrige digitale læringsresurser.

Selvom digitale læremidler næsten altid omtales positivt og er højt prioriteret på skolernes og lovgivernes ønskeliste og budget, er et digitalt læremiddel ikke nødvendigvis godt, bare fordi det er digitalt. 
Men hvad er godt, og hvad er mindre godt – og hvad prioriterer man ud fra, når det kommer til de digitale læremidler?

Vurdigi.dk - vurdering af digitale læremidler
© Centre for Undervisningsmidler

Objektive vurderingskriterier

Center for Undervisningsmidler har udviklet værktøjet Vurdigi, der kan hjælpe, når lærerne skal prioritere mellem markedets mange digitale læremidler. Vurdigi stiller systematisk en række konkrete og praksisnære spørgsmål inden for forskellige kategorier af digitale læremidler. Læreren kan dermed selv eller sammen med sit team vurdere et givent læremiddel og fokusere på det, der har betydning for kvaliteten.

Vurderingen af læremidlet kan udfoldes grafisk, så det er let at sammenligne fordele og ulemper ved de enkelte læremidler. Herudover kan lærerne tilføje kommentarer til begrundelserne, og vurderingerne kan deles med kolleger inden for egen kommune.

Baseret på ny dansk forskning

Vurdigi bygger på den nyeste danske forskning i vurdering af digitale læremidler fra forskerne bag læremiddel.dk. Ideen med Vurdigi er at oversætte forskningen til et brugervenligt, tilgængeligt og praksisnært værktøj, som lærere kan bruge, når de skal vælge læremidler til forskellige læringsforløb.

Med Vurdigi får lærerne således et fælles sprog baseret på objektive vurderingskriterier, som gør det muligt for dem at vurdere, sammenligne og vælge, hvilke digitale læremidler, der passer bedst til netop deres undervisning. 

Gå til vurdigi.dk - log ind med UNI-Login 
Læs artikel om Vurdigi på læremiddel.dk

Præsentation af Vurdigi på Danmarks Læringsfestival 2014. En lærer, en konsulent, en forsker og CFU-formanden fortæller (video 3:53)

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png