Franskøvelse: Walk & talk

Mange elever elsker at snakke med hinanden i timerne. Med denne øvelse kan eleverne, parvis, få lov til at konversere på fransk om to emner, som de selv vælger.
Overgang fra børnehave til skole
© Vejle Kommune

Omfang

Ingen nævneværdig forberedelse. Denne kan vare op til 10 minutter. Selve aktiviteten med walk & talk kan vare fra 15 til 60 minutter, alt efter hvad der aftales.

Formål

Formålet med denne aktivitet er at give eleverne mulighed for at tale sammen på fransk og forsøge at formulere forskellige holdninger og idéer. Altså en styrkelse af deres mundtlige sprogfærdighed ved aktivt at tale og lytte til fransk.

Målgruppe

Aktiviteten kan anvendes på alle tre år på ungdomsuddannelserne; enhver fugl synger med sit næb.

Forberedelse

1) Eleverne vælger en samtalepartner (fr. interlocuteur/interlocutrice). Det kan være en fordel, hvis de to elever har nogenlunde samme niveau. På den anden side kan niveauforskelle betyde, at en dygtig elev hjælpere en svagere. Er der et ulige antal elever, kan der være tre elever i én gruppe.

2) Eleverne får på forhånd præsenteret nogle emner, som de kan vælge imellem. Det kan være temaer, som vedrører unge eller Livet i Frankrig. Eleverne skal vælge to emner, som de taler om på fransk på turen.

3) Mulige emner: a) la jeunesse d’aujourd’hui; b) choisir une carrière professionnelle; c) l’amour ; d) voyager ; e) le réchauffement climatique ; f) créer une famille / vivre en famille ; g) religion/spiritualité ; h) littérature ; i) le sport ; j) vivre à l’étranger; k) la mode; l) la gastronomie; m) la guerre/le terrorisme.

4) Eller repetition: Eleverne kan vælge mellem bestemte forløb fra undervisningen, som de skal repetere under samtalen. Det kan være midt i skoleåret (efter forløbenes afslutning) – men også sidste på skoleåret inden eksamen.

5) Det er vigtigt at aftale, hvor turen skal foregå, og hvor den skal slutte, hvornår. Plus det er vigtigt at indskærpe, at der kun må tales fransk (evt. kun dansk, når det drejer sig om gloser).

Gennemførelse

1) Når forberedelserne er færdige, afvikles aktiviteten. Husk: kun fransk er tilladt al den tid, walk & talk foregår. Hvis man bliver træt af at gå, kan man undervejs på ruten finde et sted, hvor man kan sidde og konversere på fransk i fred. Måske kan det være en fordel, hvis elevernes mobiler forbliver i klasselokalet - evt. aflåset, hvis gymnasielæreren selv går med, hvad han/hun som regel gør.

Overvejelser

Måske overvejer læreren, om alle elever får noget ud af denne øvelse. Om alle elever vil være aktive og tale fransk. Den slags problemer opstår ved mange aktiviteter. I al form for læring er der en sammenhæng mellem investering og udbytte - og det er yderst sandsynligt, at motiverede elever vil kunne ekspandere deres kundskaber i en aktivitet som walk & talk. Og man kan vel næppe hele tiden undervise på de uflittige eller umotiverede elevers præmisser. Idé: Flemming André Philip Ravn.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png