Webetik

Her finder du en række undervisningsforslag, der kan inspirere til arbejdet med webetik på forskellige klassetrin og i forbindelse med fx forældremøder.
Elever viser overtegnet mappe

Inspirationsmaterialet rummer forslag til aktiviteter i enkeltlektioner, halve og hele dagsforløb samt aktiviteter på forældremøder.

Eleverne deltager i stigende grad i digitale fora og det nødvendiggør, at de tilegner sig kompetencer i at navigere etisk, selvbevidst og reflekteret i vekslende online sociale kontekster.

Arbejdet med webetik kan med fordel indgå i forskellige (tvær-)faglige sammenhænge. Indenfor dansk er der under kompetenceområdet Kommunikation formuleret mål for elevernes færdigheder og viden i relation til fx webetik.

Læringsaktiviteter

Film,

Undervisning i ophavsret

Bruger du nettet rigtigt i dit skolearbejde? – en film til eleverne om ophavsret.

Relaterede links

Velkommen til "Fup på nettet". Her kan du blive klædt på til at handle sikkert på nettet. Se om du kan spotte en fupbutik, test din egen shoppertype og se klip om svindel på nettet.