Wonders in the Country of Science

Sct Jacobi Skole i Varde har haft besøg af 12 lærere fra Norge, Island, Letland og Litauen.

Af Lisbeth Kodal, lærer og eTwininng-ambassadør

Sct Jacobi Skole er gået ”all in” i forhold til internationalisering. I dette skoleår fik skolen bl.a. godkendt et 1-årigt NordPlusprojekt (finansieret af Nordisk Ministerråd). Projektet hedder ”Wonders in the country of science” og handler om udvikling af inquiry based learning in science (den undersøgende metode/tilgang). Udviklingen sker i en international kontekst i samarbejde med både lærere og elever fra Litauen, Letland, Island og Norge.
Målgruppen for projektet er elever i alderen 7 til 12 år fra projektets 5 forskellige lande. Eleverne skal udføre eksperimenter, undersøge, observere og udvikle kritisk tænkning. Derudover skal eleverne blive mere fortrolige med brugen af it og kommunikere i det virtuelle rum. Kommunikationen foregår på engelsk dels via video-konferencer og dels gennem det TwinSpace, som projektet har fået tildelt. Projektdeltagerne har oprettet sig på eTwinning og lagt ”Wonders in the country of science” herind og efterfølgende fået godkendt og tildelt et TwinSpace; en hjemmeside for projektet, hvor lærerne kan oprette eleverne, som dernæst selv har adgang og kan lægge billeder, forsøg, tekster mm ind.
Deltagerne fra Norge, Island, Letland og Litauen har været i Varde fra søndag til fredag. I forbindelse med deres besøg, som meget professionelt er planlagt og struktureret af Ulla Rosendahl og Line Neuber, har deltagerne nået af overvære undervisning i fysik, natur-teknik og geografi, holdt møder, mødt skolens andre lærere og set dansk kultur i form af LegoHouse, Vadehavet, Varde by, Tirpitz mm.
Den internationale dimension bliver i den grad synlig og håndgribelig i forbindelse med besøg fra udlandet. Ikke kun de deltagende lærere, men også skolens ledelse, de øvrige lærere og elever mærker besøget og møder deltagere, som kommunikerer både på engelsk – og norsk. En bonus-info er, at Sct Jacobi Skole har elever fra 27 forskellige nationer, hvilket kan opleves allerede ved indgangen til skolen, hvor de 27 landes flag pryder indgangen.
Ved besøgets afslutning, udtrykker alle deltagerne stor begejstring over samarbejdet og beslutter i forbindelse med evalueringen, at man vil benytte sig af den kommende deadline for en ny ansøgning for også fremadrettet at kunne samarbejde og udvikle god undervisning.
Og hvad har gjort indtryk på gæsterne fra Island, Norge, Estland og Litauen?:

  • Gæstfrihed som de er blevet mødt af fra både elever, lærere og Varde (generelt)
  • Godt, flot struktureret program
  • Nye spændende forsøg i fysik, som de vil afprøve hjemme på skolerne
  • Mange ligheder i måden af undervise på, men også anderledes danske metoder, som vækker begejstring og kan bruges i hjemlandet
  • Anti-autoritær (ja, det sagde de faktisk) atmosfære, hvilket giver en god og afslappet stemning i læringsmiljøet
  • God dansk mad (især hot-dogs som blev serveret til en privat middag)

NordPlus og eTwinning er allerede etableret som aktuelle projekter. Fremadrettet ønsker Sct Jacobi Skole også at ansøge om og deltage i Erasmus projekter, så flere lærere og elever kan rejse ud, få større udsyn, blive inspireret og begejstret.
Sct Jacobi Skole byder velkommen og kan samtidig se frem til selv at blive science-inspireret, når de til foråret rejser mod Nordlys i Norge; ”a wonder” i WONDERS IN THE COUNTRY OF SCIENCE

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

Tema