Yahya Hassan - digte med svirp i sproget

Få ideer til litteraturarbejde med Yahya Hassans digte. Læs digte, undersøg forfatterens baggrund, lav en digital citatsamling og producer film, hvor eleverne fremfører egne digte.

Formål

I dette forløb lærer eleverne forfatteren Yahya Hassan og hans lyrik at kende. Eleverne skal arbejde med sproglige billeder, lyriske genrer og forfatterens baggrund. Eleverne skal også lære at skrive egen lyrik og fremføre den.

Hassans selvbiografiske digte er ikke kun et vredt debatindlæg, de er også ordkunst, når den er allerbedst. Digtene er hudløse og hårdtslående, og sproget er nyskabende og fyldt med sproglige billeder. Hassans digte taler til unge - også dem der ikke normalt er optaget af at læse lyrik.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

Forløbet varer ca. 8 lektioner

Undervisningens tre faser (3)

Yahya Hassan - Planlægning

ghetto
Planlæg undervisningen med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Forenklede Fælles Mål

Dansk
7. - 9. klasse
Fortolkning (obligatorisk)
Undersøgelse (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan undersøge samspillet mellem genre, sprog, indhold og virkelighed (vejledende mål)
Eleven har viden om genre, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller (vejledende mål)
Fortolkning (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster (vejledende mål)
Eleven har viden om identitetsfremstillinger (vejledende mål)

Relaterede links

Smuglæs Yahya Hassan her
Hassan fremfører sit digt på sin egen helt egen karakteristiske og nærmest messende måde.
I projekt "Himlen over os" portrætteres 12 unge mænd, alle med anden etnisk baggrund end dansk. Film nr. 5 handler om Yahya Hassan. Varighed ca. 8 min.
Via SkoDa har du med uni-login adgang til Infomedia. Læs fx artiklen der kickstartede hele debatten: "Digter: Jeg er fucking vred på mine forældres generation". Politiken, 5-10-2013
Samarbejd på en virtuel væg. Slå tekst, billeder, videoer og links op. Du behøver ikke at registrere dig, kan selv definere linkadresse - og eleverne kan se hinandens arbejde med det samme.
Online leksikon med bl.a. biografi, beslægtede forfatterskaber, linksamling