Ytringsfrihed og informationsfrihed - grundmodul

Forløbet er et eksempel på, hvordan man kan arbejde med elevernes forståelse af ytringsfrihed gennem begrebet informationsfrihed.

Formål

Formålet med forløbet er at eleverne udvikler deres kompetencer i at arbejde med demokrati og retsstat, rettigheder og pligter for borgere i Danmark samt retssikkerhed. Eleverne forholder sig gennem forskellige argumenter for og imod informationsfrihed til begrebet "informationsfrihed" og diskuterer deres egne holdninger til ytringsfrihed og informationsfrihed. 

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

5 lektioner 

Se beskrivelsen af planlægning, gennemførelse og evaluering i de tilhørende moduler herunder. Her er også omtaler og links til alle undervisningsmaterialer.

Undervisningens tre faser (3)

Forenklede Fælles Mål

Samfundsfag
8. - 9. klasse
Politik (obligatorisk)
Det politiske system, retsstat og rettigheder (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan diskutere sammenhænge mellem demokrati og retsstat (fx rettigheder og pligter for borgere i Danmark, borgernes retssikkerhed i et demokrati og menneskerettigheder mv.) (vejledende mål)
Eleven har viden om demokrati og retsstat, fx grundloven (vejledende mål)
Samfundsfaglige metoder (obligatorisk)
Formidling (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan formidle resultater af en gennemført undersøgelse (vejledende mål)
Eleven har viden om brug af kulturteknikker og digitale medier til formidling (vejledende mål)
Sprog og skriftsprog (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan sprogligt nuanceret udtrykke sig om samfundsfaglige problemstillinger samt målrettet læse og skrive samfundsfaglige tekster (vejledende mål)
Eleven har viden om fagord og begreber samt samfundsfaglige teksters formål og struktur (vejledende mål)

Relaterede filer

Ikon
Læs ministeriets inspirationsmateriale.

Emneord