Zackenberg og klimaet

Nyt undervisningsmateriale, der tager udgangspunkt i målinger fra en forskningsstation i Nordøstgrønland ved navn Zackenberg. Tekst, data og opgaver sætter fokus på udviklingen i det geofysiske miljø i Zackenberg, hvorfra vi har en unik 20 årig dataserie

Nyt undervisningsmateriale om klima og klimaforandringer i Arktis

Klimaforandringerne slår hurtigere igennem i Arktis end på vore breddegrader. Men hvordan måler man klimaforandringerne i Arktis – og hvad er der sket de seneste 20 år?

Det kan man få svar på i dette nye undervisningsmateriale, der tager udgangspunkt i målinger fra en forskningsstation i Nordøstgrønland ved navn Zackenberg (zackenberg.dk). Med både tekst, data og opgaver sætter materialet fokus på udviklingen i det geofysiske miljø i Zackenberg, hvorfra vi har en unik 20 årig dataserie. Den unikke dataserie er gjort tilgængelig for eleverne, så de selv kan arbejde med data og få svar på hvordan den generelle klimaudvikling er i Arktis og i Zackenberg i særdeleshed. 

Zackenberg i NØ-Grønland, klimamålinger
© Kirstine Skov og Niels Vinther

Data-præsentation

Data til materialet kan findes gennem de storymaps  - se link til nederst. Data er oprindelig downloaded gratis gennem Greenland Ecosystem Monitoring (GEM - g-e-m.dk) fra programmerne KlimaBasis og GeoBasis. KlimaBasis data er stillet til rådighed af Asiaq - Grønlands forundersøgelser og finianseret af Grønlands selvstyre. GeoBasis data er gjort tilgængeligt af Institut for Bioscience, Aarhus Universitet og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet og finansieret af Energistyrelsen. De downloadede data er renset og gjort elevvenlige, så de data der henvises til kan bruges direkte i undervisningen.

Zackenberg i NØ-Grønland, klimamålinger
© Kirstine Skov og Niels Vinther

Opgaver, fag og niveau

Tekst og opgaver er sat op i helt nyt layout, hvor man ”scroller” sig gennem materialet, for at gøre læsningen mere overskuelig, samtidig med at det giver en visuel præsentation af området og emnet. ArcGis-online, der er blevet gratis for gymnasieelever, benyttes i undervisningsmaterialet.

Undervisningsmaterialet er lavet primært til naturgeografi B og geovidenskab, men dele af materialet kan også bruges på C-niveau - afhængig af hvad man arbejder med. 

Zackenberg i NØ-Grønland, klimamålinger
© Kirstine Skov og Niels Vinther

Fokusområder

Materialet er delt i 6 fokusområder:

-          Introduktion til Zackenberg

-          Temperatur

-          Sne

-          Strålingsbalance

-          CO2

-          Permafrost/aktivlag

Senere på foråret kommer der også en øvelse om energibalancen. 

Materialet har én indgang, hvorfra materialet kan findes: https://sites.google.com/view/zackenberg/startside

Zackenberg i NØ-Grønland, klimamålinger
© Kirstine Skov og Niels Vinther

Kreditering

Materialet er udviklet af Kirstine Skov (Institut for Bioscience, Aarhus universitet) og Niels Vinther (Egedal Gymnasium) med økonomisk støtte fra Undervisningsministeriet

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Google Earth stedsmarkør for Zackenberg Research Station. Prøv Street View!

Relaterede links

Dataleverandør til dette undervisningsmateriale
Læs mere om Zackenberg

Emneord