Supplerende materiale

Skriftlighed som en mulighed for at understøtte mundtligheden samt et katalog til inspiration – med eksempler på skriftlige og mundtlige øvelser

v. Mikkel Guldhammer Sparsø

Hvorfor undervise i skriftlighed i filosofifaget? Og hvordan?

v. Mads Rangvid