Redaktionelle retningslinjer og om emu

Om emu

emu – danmarks læringsportal er Undervisningsministeriets portal til de fagprofessionelle – lærere, pædagogisk personale, ledere på udvalgte uddannelsesområder og inden for dagtilbud. Her kan man finde inspiration, viden og forskning om, hvad der kan udvikle pædagogiske sammenhænge. Portalen skal danne grobund for udvikling af og refleksion over praksis, således at emu kan være med til at styrke kompetencerne hos ledere og pædagogisk personale.  

 

Redaktionelle retningslinjer

De redaktionelle retningslinjer beskriver krav til og retningslinjer for, hvordan viden bliver delt på emu.
Det være sig inden for formater, materialer og skabeloner såvel som juridiske retningslinjer omkring fx ophavsret for billed- og videomateriale.

Hvis du skal levere materiale til emu, er retningslinjerne nødvendig læsning.

Hent de redaktionelle retningslinjer her (pdf)

 

emu redaktionen – oversigt over medarbejdere

 

Malene Pio, teamleder og har det overordnede redaktionelle ansvar for emu sitet

Jens Christensen, formidlingsansvarlig og redaktør for temaerne på grundskoleområdet

Martin Bertelsen, kommunikationsansvarlig og redaktør for Viden og forskning

Stine Jul Rasmussen, redaktør for fagene på grundskoleområdet

Katrine Tranberg-Hansen, redaktør for fagene og temaerne på eud området

Henrik Borck Larsen, redaktør for fagene og temaerne på AVU, FVU og FGU områderne samt teknisk ansvarlig

Pia Zeidler, redaktør for fagene på hhx og htx

Stefan Emkjær, redaktør for temaerne på de gymnasiale uddannelser samt stx og hf fagene

 

Studenter:

Sandra Warming og Salim Melhem

 

Kontakt emu   

Undervisningsministeriet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kontor for Viden og Fagenes Udvikling

Frederiksholms Kanal 26

1220 København K

Tlf.: 3587 8889

Mail: info@emu.dk