Årets VUC konference i Vingsted

VUC i en brydningstid

Årets VUC konference byder blandt andet på en paneldebat, hvor forskellige interessanter deltager og diskuterer: Hvad, hvorfor og hvordan FGU.

Ud over dette er konferencen præget af anvendelsesorienteret- og tværfaglig undervisning. Få ideer til, hvordan undervisningen kan bidrage til øget motivation og deltagelse i undervisningen - også for bogligt svage kursister.

Det digitale fylder i vores liv - også i kursisternes. Hvordan udnytter vi det? Hvordan forholder vi os til de unges brug af sociale medier? En diskusion, som er vigtig.

De tosprogede - en kursistgruppe som de seneste år er blevet større på VUC´erne. Hvordan agerer vi som undervisere, når vi skal have alle vores kursister med i undervisningen amtidig med, at læseforståelsen udviklet?

Se hele programmet og tilmeld dig via linket