AT-2018

Her finder du inspiration fra fagredaktørerne til 2018´s emne i AT: "Alternativer – ideer til forandring og fornyelse". Desuden er her link til elevside plus eksterne sites med materiale.

Hvad er AT?

Almen studieforberedelse har en timeramme på 200 timer, hvor indenfor fagene arbejder sammen i skiftende konstellationer.
Formålet med almen studieforberedelse er ifølge læreplanen blandt andet at udfordre elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans i anvendelsen af faglig viden. Endvidere at styrke deres evne til på et bredt fagligt og metodisk grundlag og i et fremtids-orienteret perspektiv at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden og deres egen udvikling.

 

Opgavesættet til AT

Opgavesættet til almen studieforberedelse (AT) 2018 (gl-stx181-AT-29012018) kunne tilgås fra den 29. januar 2018.

Gymnasiale institutionernes ledere og eksamensplanlæggere har modtaget link til hjemmeside med opgavesættet. På hjemmesiden kan institutioner, lærere og elever tilgå opgavesættet direkte eller downloade opgavesættet som en samlet fil.

 

AT-materialet på EMU

Materialet på EMU er er til inspiration. Det er således ikke en del af ministeriets officielle ressourcerum.