30 nye skoler deltager i forsøg med valgfag i spansk

Tilmeldingen til anden runde af forsøg med spansk som valgfag i grundskolen er nu afsluttet. Undervisningsministeriet har godkendt, at 30 skoler rundt i landet kan udbyde spansk som et treårigt valgfag.