Arbejdet med digital dannelse i fagene

I forbindelse med FIP-kurserne i 2019 er der udarbejdet film og andet materiale til understøttelse af arbejdet med forskellige digitale kompetencer.

DiDaK projektet ved Aarhus Universitet har sideløbende med implementering af gymnasiereformen arbejdet med, hvordan man kan styrke arbejdet med digitale kompetencer som del af undervisningen.      

Materialet er baseret på deres arbejde, og er tænkt anvendt som baggrund for lærernes arbejde med at integrere fokus på digitale kompetencer i den konkrete undervisning i de forskellige fag.