Argumentationen i OK 18

Tag udgangspunkt i den aktuelle situation omkring OK 18 og lad eleverne analysere parternes argumentation. (Dansk og samfundsfag)
Mikrofoner ved konferencebord
Hvordan argumenterer man for en holdning?

Hent inspiration i denne forløbsbeskrivelse og lad eleverne finde argumenttyper i den aktuelle debat.

Samfundsfag og dansk arbejder sammen om at bevidstgøre eleverne om demokratiske beslutningsprocesser.

Man kan evt koble det til diskursanalyse for at afdække de værdier, parterne taler ud fra, ligesom man kan supplere med andre retoriske virkemidler.