Brugerportalinitiativet

Alle kommuner skal ved starten af skoleåret 2016/2017 være i gang med at udbrede it-løsninger, der digitalt understøtter kommunikation, samarbejde om elevernes læring og trivsel og de forandringer, som folkeskolereformen medfører.

I 2014 indgik regeringen og KL en aftale om at realisere en fælles brugerportal for folkeskolen. Aftalen indebærer, at alle kommuner mod skolestart i 2016/17 har påbegyndt en udbredelse af de digitale løsninger og sikret udbredelse til alle skoler ved udgangen af 2017. På sigt skal brugerportalsinitiativet ses som et fælles intranet for skoler og daginstitutioner.

Brugerportalinitiativet betyder, at alle brugere af en skole får en samlet digital indgang til skolen. Elever, forældre, pædagogisk- og administrativt personale kan tilgå de forskellige it-platforme i brugerportalen uanset tid og sted. Brugerportalen skal understøtte det tætte samarbejde omkring den enkelte elevs faglige progression i forhold til forenklede Fælles Mål, elevens alsidige udvikling og trivsel. Strukturen i portalen betyder, at der kan udveksles informationer mellem de mange enkeltsystemer: samarbejdsplatform, læringsplatform, elevplan, administrative systemer, de ministerielle Fælles Mål, digitale læremidler osv. Med et UNI-login kan alle skolens brugere komme på brugerportalen.

Illustration af brugerportalinitiativet

Alle kommuner skal anskaffe to hovedplatforme: en samarbejdsportal og en læringsportal. Samarbejdsplatformen bliver fælles for alle kommuner, og KOMBIT vil stå for kommunernes fælles udbud. Tilslutningsprocessen er planlagt til at løbe fra juni til september 2015. Kommunerne skal selv vælge læringsplatform. Hertil vil KL udarbejde en fælles kravsspecifikation, som kommunerne kan anvende.

Brugerportalinitiativet skal understøtte folkeskolereformen og medvirke til at give skolerne et digitalt løft. KL har ansvaret for styring af processen og skal støtte kommunerne med at realisere det ambitiøse projekt med stramme tidsfrister.

Relaterede filer

Materiale: Brugerportalinitiativet. Kort beskrivelse af projektet, tidsplan, ansvar og organisering. Udarbejdet af KL i forbindelse med konference om digital samarbejdsplatform og læringsplatform den 23. april 2015.