Dansk-Historie-Opgaven er forarbejde til SRP

Alle fag bidrager til opbygning af elevernes studiekompetence. Bliv inspireret af oversigten lavet ud fra fagenes læreplaner på htx.
728647_.jpg
Klasseteamet og studieretningsteamet samarbejder

I læreplanen til SRP fra 2017 står:" Skolen udarbejder en plan for progressionen i de flerfaglige forløb, herunder elevernes arbejde med komplekse flerfaglige problemstillinger, progression for skriftlige og mundtlige kompetencer samt inddragelse af basal videnskabsteori." 

Tanken er, at alle fag skal bidrage. På samme måde bidrager alle fag til opbygning af elevernes studiekompetence og almendannelse. Det gælder således om at læse læreplaner fra de fag, man skal samarbejde med, når man planlægger forløbene. Dermed også DHO.

Hent inspriation i oversigten gældende for htx. (Se filen).

Relaterede filer

Oversigten er udarbejdet for htx efter læreplanerne 2017