Dialogværktøj: Hvad kendetegner kvalitet i fritids- og klubtilbud?

Et nyt dialogværktøj hjælper ledere og medarbejdere i fritids- og klubtilbud til at få et fælles blik på, hvad der er kvalitet, og hvordan man kan arbejde med det i det enkelte tilbud.

Dialogværktøjet er udviklet for Undervisningsministeriet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og er baseret på undersøgelsen Børn og unges brug af fritids- og klubtilbud (2018). 

Du kan finde både dialogværktøjet og undersøgelsen her: Børn og unges brug af fritids- og klubtilbud