Digital dannelse - gratis workshop om digital (dannelse)trivsel og kommunikation

I december kan du og dine kolleger komme til gratis workshop om digital dannelse. Workshoppen hjælper jer godt i gang med at udvikle en strategi for digital kommunikation og digital trivsel på jeres skole. På workshoppen kan I blandt andet få konkrete redskaber til udvikling af en strategi og viden fra Red Barnets eksperter.

Workshoppen bliver afholdt i Aalborg (pdf), Sorø (pdf) og København (pdf).

Det er gratis at deltage, og tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.

Af hensyn til jeres videre arbejde på skolen, opfordres I til at deltage i workshoppen som et skoleteam, der består af en leder, en lærer og en elevrepræsentant.

På workshoppen får I:

  • Et samlet overblik over materialer på området.
  • Et oplæg fra Red Barnets eksperter om, hvordan vilkårene for børn og unges kommunikation på nettet er anderledes end i den fysiske verden.
  • Mulighed for at deltage i drøftelser af problematikker og dilemmaer om børn og unges digitale liv.
  • Et fælles sprog om digital kommunikation og trivsel.

Digital dannelse og børns udvikling

Det kan have store psykiske og sociale konsekvenser for børn og unges udvikling at blive hængt ud eller mobbet.

Når børn og unge får billeder eller videoer delt mod deres vilje eller bliver krænket på nettet, kan det både påvirke trivslen og læringen.

Derfor er det vigtigt, at skolen er tydelig om sine værdier for, hvordan vi omgås hinanden både på skolen og på nettet.

Hvem står bag workshoppen?

Center for Undervisningsmidler inviterer i samarbejde med Red Barnet, Digitaliseringsstyrelsen, KL og Styrelsen for It og Læring til workshop om digital kommunikation og trivsel, hvor I som skole får mulighed for at komme i gang med at arbejde.


Digital dannelse