Digital dannelse i fokus

En stor del af mange børns liv finder sted på sociale medier og digitale platforme. I et nyt materiale om digital dannelse gives inspiration til, hvordan I kan arbejde med de muligheder og udfordringer, som børn og unge kan møde i den digitale del af deres liv.

 

Inspirationsmaterialet er en del af et initiativ i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der handler om digital dannelse af børn og unge.

Materialet er opdelt i følgende emner:

  1. Digital kommunikation med det offentlige
  2. God tone i online kommunikation
  3. It-sikkerhed
  4. Digitale kompetencer

Der er både et overblik over eksisterende materialer og en række nye inspirationsmaterialer.

Materialet er udarbejdet i samarbejde med professionshøjskolerne og Red Barnet. KL, Digitaliseringsstyrelsen og Undervisningsministeriet står bag initiativet.