Digital dannelse i fokus

En stor del af mange børns liv finder sted på sociale medier og digitale platforme. I et nyt stort materiale om digital dannelse gives inspiration til, hvordan I kan arbejde med de muligheder og udfordringer, som børn og unge kan møde i den digitale del af deres liv.

Inspirationsmaterialet er en del af et initiativ i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der handler om digital dannelse af børn og unge. 

Materialet er pr. uddannelsesområde opdelt i følgende emner:

  1. Digital kommunikation med det offentlige
  2. God tone i online kommunikation
  3. It-sikkerhed
  4. Digitale kompetencer

Der er både et overblik over eksisterende materialer og en række nye inspirationsmaterialer, og det er målrettet hhv. grundskolen, de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne.

Materialet er udarbejdet i samarbejde med professionshøjskolerne og Red Barnet. KL, Digitaliseringsstyrelsen og Undervisningsministeriet står bag initiativet.

Her finder du materialet til de forskellige uddannelsesområder:

Grundskolen

Gymnasiale uddannelser

Erhvervsuddannelser