Digitalt undervisningsmateriale skal forebygge og håndtere mobning

En ny kompetenceudviklingsindsats skal hjælpe ledelse og medarbejdere i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser med at forebygge og håndtere mobning. I efteråret 2018 stilles et digitalt undervisningsmateriale frit til rådighed her på EMU.

Et nyt digitalt undervisningsmateriale til ledelse og medarbejdere, der ønsker et kompetenceløft til det lokale arbejde med at forebygge og håndtere mobning, bliver tilgængeligt på emu.dk i efteråret.

Materialet er bygget op, så det er muligt selv at gennemføre større eller mindre lokale forløb for ledelse og medarbejdere i en enkelt institution eller på tværs af institutioner og områder i en kommune. Det kan derfor bruges på både en pædagogisk dag, en række temadage eller i en større kommunal kompetenceudviklingsindsats på tværs af 0-18-årsområdet.

  

Sådan bruges materialet

Det digitale undervisningsmateriale er baseret på den nyeste viden om mobning, og ved at bruge materialet kan ledelse og medarbejdere:

  • Tilegne sig mere viden om mobning, forebyggelse og interventioner.  
  • Arbejde med den viden, de erhverver sig, gennem øvelser, gruppearbejde og refleksion.
  • Blive guidet til, hvordan den nye viden kan tages i anvendelse i ens egen praksis.

Undervisningsmaterialet bygges op af forskellige moduler bestående af undervisningsmaterialer og fagvideoer samt øvelser og forslag til, hvordan de kan anvendes i egen praksis. Desuden guides brugerne i, hvordan de selv kan gennemføre forløb, så de passer til målgruppen og ønsker til omfang. 

Det digitale undervisningsmateriale forventes at ligge frit til rådighed på EMU fra oktober 2018. 

   

Om materialets baggrund

Det digitale undervisningsmateriale udvikles af Danske Professionshøjskoler. Udviklingen af materialet er et led i en samlet kompetenceudviklingsindsats, som også omfatter informationskampagne, evaluering samt en pulje, som anvendes til at afprøve og udvikle forskellige lokale indsatser i fem projekter, som kan inspirere andre.

Undervisningsministeriet offentliggjorde i august 2016 en fælles aktionsplan til forebyggelse og håndtering af mobning på 0-18-årsområdet i Danmark. Planen er udviklet i samarbejde med Red Barnet, Børns Vilkår og Børnerådet – og med faglig sparring fra Mary Fonden. Aktionsplanen giver en række anbefalinger til arbejdet med at forebygge og håndtere mobning. Der er blandt andet afsat midler fra satspuljen i 2017 til kompetenceudviklingsindsatsen til forebyggelse og håndtering af mobning.

  

Hvis du har spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte læringskonsulent Mette Madelarie i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.