Efteruddannelsesforløb for lærere der skal undervise i informatik

Information om efteruddannelsesforløb rettet mod lærere, som skal undervise i faget informatik på de gymnasiale uddannelser fra august 2017.

Ansøgningsfrist: 20. juni 2017.
Kursusstart: 16. august 2017.

I Undervisningsministeriets tidligere udmelding om efteruddannelsespuljen og særlig efteruddannelsesindsats i forbindelse med gymnasiereformimplementeringen, annonceredes at ministeriet sammen med relevante videns institutioner vil udvikle et særligt efteruddannelsesforløb rettet mod lærere, som skal undervise i informatik fra august 2017.

Skolerne skal reservere midler fra efteruddannelsespuljen til at dække deltagerbetaling i forbindelse med opkvalificeringen. 

Fagpakken, der her er udviklet, giver ikke i sig selv undervisningskompetence i Informatik, men den hjælper lærerne godt i gang og giver samtidigt grundlag for fortsat efter- og videreuddannelse mod en samlet sidefagskompetence i Informatik (90-120 ECTS).

Fagpakken udbydes i samarbejde mellem UVM, IT-U og It-vest - samarbejdende universiteter.

Læs hele beskrivelsen af efteruddannelsesfagpakken: Undervisning i Informatik 1 (PDF)