EMU Dagtilbud er i luften igen

EMU Dagtilbud er på baggrund af den styrkede pædagogiske læreplan blevet revideret.

Samspil og relationer

På EMU Dagtilbud vil I fremadrettet kunne finde materialer, der understøtter den styrkede pædagogiske læreplan, heriblandt ministerielle udgivelser.

I finder materialerne via dels de seks læreplanstemaer (se forsiden øverst), dels en række centrale temaer (se under "Se også" på forsiden).

EMU Dagtilbud er en portal i udvikling. Det betyder, at der løbende vil udkomme nye materialer på portalen, bl.a. ministeriets forandringspakker, hvoraf de første udgives 1. juli.

Klik her for at komme til forsiden.