En ny rapport fra Dansk Center for Undervisningsmiljø giver inspiration til bedre indeklima på danske skoler

Rapporten undersøger, hvordan Norge og Sverige arbejder med at sikre et godt indeklima på deres skoler.

Erfaringerne fra Norge og Sverige sammenlignes med den danske indsats og peger på, hvad vi kan lære af de gode eksempler.

Rapporten viser en del sammenfald mellem lovgivning og indsatser i Danmark, Norge og Sverige, men fremhæver også væsentlige initiativer, som kan inspirere til bedre indeklima for danske skoleelever.

På baggrund af rapporten er der udarbejdet et inspirationsmateriale, som kan hjælpe skoler og kommuner til at igangsætte initiativer, der skaber et bedre indeklima for skolernes elever.

Find hele rapporten samt inspirationsmateriale her.