Få viden og inspiration til differentieret undervisning

Ny Viden Om-udgivelse viser forskellige veje og metoder til undervisningsdifferentiering i gymnasiet.

Det kan være er en kompleks opgave at forberede og gennemføre god undervisning, som byder på faglige udfordringer for alle elever. I en ny Viden Om Undervisningsdifferentiering  er der hjælp at hente. Udgivelsen samler og formidler relevant viden og forskning, som kan give undervisere og andet pædagogisk personale et lettilgængeligt overblik over forskellige metoder til, hvordan undervisning kan differentieres. 

Udgivelsen til gymnasiet består af et vidensnotat, et udviklingsredskab og en plakat. Vidensnotatet er forskningsbaseret og giver en række eksempler på, hvordan differentieret undervisning kan se ud. Notatet samler viden om, hvad der kan være med til at kvalificere arbejdet med at differentiere undervisningen. Dertil formidler plakaten vidensnotatets pointer.

Udviklingsredskabet kan undervisere og andet pædagogisk personale bruge til systematisk at drøfte indsatsen med at differentiere undervisningen. Der er blandt andet fokus på at håndtere de udfordringer og muligheder, som et lærerteam møder i arbejdet med undervisningsdifferentiering.

Find udgivelsen her:

-        Viden Om undervisningsdifferentiering i gymnasiet