FIP 2018 - It-fag

Den 13. marts på Marselisborg Gymnasium og 15. marts på Ørestad Gymnasium afholdes Faglig udvikling I Praksis (FIP) 2018 for Informatik, It-A, programmering og Informationsteknologi-B på merkantil EUX. Tilmeldingsfrist: 14 dage før kursusdagen.

Program med forbehold for ændringer

9.30-10.00: Ankomst med the, kaffe og brød

10.00-10.15: Velkomst og præsentation af dagens program v/ Henning Agesen

10.15-10.45: Orientering fra fagkonsulenten v/Henning Agesen

10:45-11.45: Data Science v Natalie Schluter, Head of Programme, Data Science BSc ITU

“With recent advances in technology, the social impact of Data Science is far reaching, imposing new challenges and changing the way we live.  In this talk, I discuss how Data Science and Machine Learning technically becomes socially biased.  I argue why we should care, and offer outlook on what can we do about it”.

11.45-12.15: Efteruddannelses-fagpakken informatik, v Jesper Buch, Herningsholm Erhvervsgymnasium

Erfaringerne fra årets gennemløb med fagpakkeuddannelsen til informatik. 
Forberedelse til dette punkt: læs om den særlige fagpakke på  http://www.master-it-vest.dk/fagpakker/interaktionsdesign-og-multimedier/detaljer/fagpakke/undervisning-i-informatik-1-2018-2019/2.html -  Hvilke erfaringer har jeres skole med fagpakken? Hvad kan forbedres i fagpakken? Fagpakken udbydes igen i skoleåret 2018-2019.

12.15-13.00: Frokost

13.00 - 14.00: Workshop-runde I - her vælges en af de 4 workshops nedenfor

14:00 – 14:15: Kaffepause

14:15 – 15:15: Workshop-runde II - her vælges en af de 4 workshops nedenfor

15:15 – 15:45: Netværksarbejde v/ Henning Agesen

Planlægning i netværksgrupper til fremadrettet samarbejde mellem institutioner om faglig udvikling.

15:45 – 16:00: Opsamling og evaluering v/ Henning Agesen

………………………………………………………………………………………………

Workshop 1: Informatik i nv-forløb v. Mikkel Heise Kofoed, Projektleder i Astra.
Mikkel er hovedansvarlig for Astras talentnetværk for gymnasier, Science Talent Fysik-Matematik og Science Talent Fremtidsteknologi. Workshoppen tager udgangspunkt i et konkret forløb med informatik og især fysik i naturvidenskabeligt grundforløb (med forslag til inddragelse af de andre naturvidenskabelige fag).
I forløbet arbejder eleverne bl.a. med let programmering (blok), modeller, micro:bit og sensorer. Desuden vil der på workshoppen blive gennemgået nogle erfaringer og resultater fra det "nye" nv med informatik i fokus. Under workshoppen etableres netværksgrupper til fremadrettet samarbejde om faglig udvikling. (pgr punkt 15:15)

Målgruppe: stx og htx

Workshop 2: Brugertracking v. Anders Lindskjold, Campus Vejle

Cookies bruges til mange formål på Internettet, blandt andet at spore brugere og tegne en profil af dem. Databrokere opererer globalt og på trods af persondatalovningen indsamles der personfølsomme data om danskere, som efterfølgende anvendes i direct marketing. Undervisningsforløbet beskæftiger sig med hvordan cookies programmeres, fungerer og bruges til marketing. Forløbet kan skaleres til både c, b og a niveau, afhængig af kompleksiteten i programmeringen og hvor meget eleverne selv skal producere.Under workshoppen etableres netværksgrupper til fremadrettet samarbejde om faglig udvikling. (pgr punkt 15:15 )

Målgruppe: stx, hhx, htx, eux

Workshop 3: Softwareudvikling v. Søren Præstegaard, Odense Tekniske Gymnasium

En karriere indenfor softwareudvikling kan være mange ting, og undervisningen i programmering skal understøtte dette, ved at vise eleverne hvordan programmer bliver skabt i samarbejde mellem forskellige mennesker, med forskellige interesser i programmet. På workshoppen præsenteres og bearbejdes et undervisningsforløb, der bruger abstrakte dokumentationsformer, og lader eleverne samarbejde om at udvikle et program. Workshoppen vil basere sig dels på konkrete forslag, dels på erfarings- og idéudveksling. Under workshoppen etableres netværksgrupper til fremadrettet samarbejde om faglig udvikling. (pgr punkt 15:15 )

Målgruppe: htx/programmering, stx, hhx

Workshop 4: Beacons,v. Lasse Tage Olsen, Mads Bo Nielsen, Aarhus Business College

I denne workshop vil vi anvende teknologi til på en innovativ måde at forbedre adgangen til informationer. På et konkret eksempel der vedrører boligsalg, skal vi konstruere en hjemmeside, der tilgås via Beacons og ændrer tilgængeligheden til informationer om huse til salg. Eksemplet vil have en klar merkantil toning og tænkes brugt som basis for udvikling af nye innovative/merkantile forløb/elevprojekter. Dog vil forløbet kunne udfoldes til områder der også vedrører de andre gymnasiale retninger.

Workshoppen vil basere sig dels på konkrete forslag, dels på erfarings- og idéudveksling.
Under workshoppen etableres netværksgrupper til fremadrettet samarbejde om faglig udvikling. (pgr punkt 15:15)

Målgruppe: stx/hf/hhx/htx/eux