FIP iFIP om grundforløbet Produktudvikling for lærere i teknologi, teknikfag og samfundsfag på htx

FIP-kurset afholdes torsdag den 29. november 2018 på Kold College, Odense.

9:30 - 10:00

Kaffe og rundstykker

10:00 - 10:15

Velkomst ved fagkonsulenter

10:15 - 10:45

Oplæg om forståelsesproblemer mellem samfundsfaglærere og teknologi- og teknikfaglærere videnskabsteoretisk belyst (”videnskabsteori i praksis”)

ved Pernille Kaltoft, Bent Fischer-Nielsen og Bjørn René Hansen

10:45 - 11:30

Oplæg fra F&U projektet til udvikling af materialer til PU:

Præsentation af håndbog i PU (til lærere),

ved Jens A. Andersen, samfundsfagslærer ved htx, Hillerød. (oplæg og tid til spørgsmål)

11:45 - 12:15

Oplæg fra F&U projektet til udvikling af materialer til PU:

Præsentation af videoer og projektmodel mm, ved NN, teknologi- og teknikfagslærer, htx Skjern.

12:15 - 13:15

Frokost

13.15 - 13.25

Præsentation af workshopmuligheder ved workshopledere

13:30 - 15:20

Workshops

A

Erfaringsudveksling omkring erfaringer og vanskeligheder med samarbejdet mellem samfundsfag og teknologi (og teknikfag), med nøgleproblemet i problemtræet som fokus.

Workshopleder: Jens A. Andersen

 

B

Erfaringsudveksling omkring erfaringer og vanskeligheder med at få teknikfag ind i PU på en fornuftig facon.

Workshopleder:

 

Erfaringsudveksling om brugbare temaer for PU.

Workshopleder: Jutta Prip, Kold College

 

15:20 - 16:00   

Fælles opsamling og evaluering

Tilmelding

Tilmelding foregår via GL-E