FN’s mål for bæredygtig udvikling - otte cases

Der er udgivet nyt undervisningsmateriale til undervisningen i og med FNs verdensmål for bæredygtighed. Målene er jo medtaget i de nye læreplaner for geofagene.

Det nye undervisningsmateriale til arbejdet med FNs verdensmål for bæredygtighed, som jo er medtaget i de nye læreplaner for naturgeografi og geografi  STX og HF, består af otte cases. Der er udarbejdet korte forløbsbeskrivelser og præsenteret en række øvelser, der kan bruges direkte i undervisningen på C- eller B-niveau.