Forlængelse af gyldighedsperioden for FVU-prøver

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har besluttet at forlænge gyldighedsperioden for de nuværende prøver i FVU-læsning og FVU-matematik frem til den 1. april 2018.

Gyldighedsperioden for de kommende prøver vil fremover blive:

• 1. oktober – 31. marts og

• 1. april – 30. september.

Ved afholdelse af prøver i perioden fra 1. januar 2018 – 31. marts 2018, skal eksaminanderne informeres om, at gyldighedsperioden er ændret, således der ikke opstår tvivl om, hvorvidt prøven er gyldig eller ej.

Det er vigtigt, at den prøveansvarlige institution informerer egne medarbejdere om ændringen, så ingen af prøverne bliver offentliggjort eller brugt i undervisningsmæssige sammenhænge i gyldighedsperioden.

Det er ligeledes vigtigt, at den prøveansvarlige institution sikrer information til driftsoverenskomstpartnere om ændringen af gyldighedsperioden og den skærpede opmærksomhed på, at prøverne ikke må offentliggøres eller på anden måde komme fremtidige eksaminander til kendskab i gyldighedsperioden.

Hvis den forlængede gyldighedsperiode bevirker, at alle prøver indenfor et trin har været anvendt, anvendes de først anvendte prøver igen.