Har naturen en positiv indvirkning på børn med ADHD?

Dette spørgsmål vil et nyt dansk forskningsprojekt være med til at kaste lys på.

Forskerne fra Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling på Københavns Universitet er lige nu i gang med at sende newzealandske skolebørn med ADHD ud i omgivelserne i 30 minutter om dagen. Børnene skal enten opholde sig i naturlige omgivelser eller i bymiljøet.

Efterfølgende vil forskerne undersøge, om de børn, som har opholdt sig i naturen, har forbedret deres koncentration mere, end de børn som har opholdt sig i bymiljøet.

»Noget tyder på, at natur bliver oplevet på en anden måde i hjernen end menneskeskabte ting. Naturen lader hjernen slappe af på en anden måde, som gør, at ens koncentration og opmærksomhed bliver genoprettet i naturen,« siger ph.d.-studerende på Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling på Københavns Universitet Matt Stevenson.

Forskningsprojektet, som er Matt Stevensons ph.d.-projekt, skal også undersøge naturens effekt på 'almindelige' danske skolebørn.

Denne del af forskningsprojektet foregår på danske skoler, som udvælges efter, at de har noget natur, for eksempel en lokal park, i nærheden.

Det er planen at rekruttere mindst 100 skolebørn, som får testet deres trivsel og kognitive udvikling. Halvdelen skal herefter tilbringe morgen og frokostfrikvarteret i naturen, mens den anden halvdel bliver i skolegården. Efter 30 uger måler man igen trivsel, adfærd og kognitiv udvikling.

Forskningsprojektet har modtaget 1,2 millioner kroner fra TrygFonden.

Relaterede links

Lærere og elever der er interesseret i at deltage kan finde information her