Hjemmesidetilsyn

Siden den 28. maj 2015 har det været muligt for den enkelte institution at indberette eget tilsyn elektronisk til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Wordle om websider

Indberetningen skal vise, at skolen med udgangspunkt i de nye hjemmesidevejledninger har opdateret og kvalitetssikret alle sine hjemmesider, så disse er i overensstemmelse med gældende regler.

Fristen for institutionernes mulighed for at selvindberette kvalitetssikringen af egne hjemmesider udløber den 31. august.

”Skolerne er gået i gang med kvalitetssikringen af deres hjemmesider, men vi vil gerne benytte denne lejlighed til at sikre os, at alle skoler er opmærksomme på, at vi nærmer os fristen for selvindberetning”, siger kontorchef Lisbeth Bang Thorsen. 

”Derfor vil vi også i den sidste tid løbende gøre det muligt for de enkelte institutionsområder at følge med i, hvordan det skrider frem med kvalitetssikringen af hjemmesiderne”. 

På linket ovenfor kan institutionerne følge status på selvindberetningerne.