Hvad er god karaktergivning?

Karaktergivning og dens betydning for mestring, læring og præstationer. Du kan nu tilmelde dig SIP-konferencerne i januar 2019.

Karaktergivning og vurdering er en central del af skolernes opgave og elevernes hverdag. I Gymnasiereformens fokus på styrket faglighed indgår også opmærksomhed på, hvordan evaluering kan bruges til at vurdere elevernes standpunkt og præstationer. Ved SIP 2 i 2017 var der fokus på den formative evaluering og feedback. 

Ved den kommende SIP-konference belyser vi karaktergivningen, som fortsat er en vigtig del af evalueringen på gymnasierne. Undersøgelser har vist, at der er begrænset fælles praksis om, hvordan karaktergivningen gribes an, og at lærere ofte føler sig alene om den vigtige opgave. Samtidig er karakterer noget, der fylder meget for eleverne - både for deres muligheder senere og for deres oplevelse af læring og mestring.

På SIP-konferencerne vil der være oplæg om, hvordan karaktergivningen i højere grad kan gøres til et fælles skoleanliggende, hvordan elever oplever karaktergivningen og om praksis på skolerne med den summative evaluering.

 

Tilmelding

Slagelse den 9. januar 2019

Fredericia den 11. januar 2019

Birkerød den 15. januar 2019 

Nørresundby den 17. januar 2019