Informationsdag for censorer

Tirsdag d. 8. maj 2018 afholdes der informationsdag for beskikkede avu-censorer.

Undervisningsministeriet og Danske HF & VUC inviterer til informationsdag for beskikkede avu-censorer tirsdag den 8. maj 2018 kl. 9:00-15:30 på Hotel Munkebjerg i Vejle. Formålet med informationsdagen er at klæde beskikkede censorer på, så man sikrer en mere ensartet bedømmelse af de centralt stillede skriftlige prøver.

Programmet er todelt - første del af dagen (kl. 9.00-13.15) er for censorer i fagene dansk, dansk som andetsprog og matematik, mens eftermiddagens program er for censorer i faget engelsk og tysk (kl. 12.00-15.30). Se programmet øverst under relaterede filer.

Der bliver en smule forberedelse for den enkelte deltager inden informationsdagen for at optimere udbyttet af de fagspecifikke workshops. Der udarbejdes et detaljeret fagprogram, som sendes ud til deltagerne tirsdag den 1. maj.

Tilmelding skal foregå via ovenstående link.

Deltagelse koster 530 kr. + moms, og tilmeldingsfristen er torsdag den 26. april 2018.

OBS: DAGEN ER KUN FOR BESKIKKEDE CENSORER

Relaterede filer