Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen

En god hjælp til elever med ordblindhed sikres bedst gennem tidlig indsats og godt samarbejde mellem aktørerne om barnet.

Lærer hjælper elevDet er nogle af de centrale anbefalinger i et inspirationsmateriale om ordblindhed i grundskolen, som Undervisningsministeriet offentliggør i dag.

Inspirationsmaterialet giver eksempler på cases, metoder og overvejelser fra dygtige og professionelle fagfolk i Danmark. Inspirationsmaterialet bygger desuden på viden og råd fra ordblinde elever og fra forældre til ordblinde børn. Materialet tager udgangspunkt i dansk og international forskning i elever, der udvikler alvorlige specifikke læsevanskeligheder: ordblindhed.

Materialet, der er offentliggjort på EMU.dk henvender sig til:

Forvaltning og læsekonsulenter

Skoleledelse

Læsevejledere, lærere og pædagogisk personale

Forældre

Elever