Inspiration til lærere og ledere om pædagogisk praksis med anvendelse af it

En erfaringsopsamling udarbejdet af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) skal bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske praksis i gymnasiet med anvendelse af it i undervisningen.

Som led i gymnasiereformens fokus på at styrke elevernes digitale kompetencer- og dannelse, har EVA udarbejdet denne opsamling, som tager udgangspunkt i erfaringer fra 8 gymnasier.  

Formålet er at inspirere lærere og ledere til, hvordan de kan udvikle og forny den pædagogiske praksis ved at integrere it i undervisningen og derigennem indfri gymnasiereformens fokus på styrket digitalisering.

Erfaringsopsamlingen kommer til at indgå i kursusrækken ”Skoleudvikling i Praksis” (SIP), hvor der i efteråret blandt andet bliver sat fokus på styrket digitalisering i undervisningen.

Læs mere om publikationen her