Kom til Brug for alle unges afslutningskonference den 21. november 2018

Alle med interesse for vejledningsområdet kan nu tilmelde sig afslutningskonferencen om resultaterne og erfaringerne fra satspuljeprojektet Brug for alle unge, som afholdes den 21. november 2018.

Satspuljeprojektet Brug for alle unge har i perioden 2015-2018 sat fokus på at udvikle vejledningen af ikke-uddannelsesparate unge i samarbejde med 24 UU-centre. Gennem projektet er der blevet udviklet og afprøvet lokale indsatser målrettet de ikke-uddannelsesparate unge indenfor områderne: fremskudt vejledning, holdforløb og gruppevejledning, brobygning og karrierelæring, dialogredskaber, tidlige indsatser samt forældreindsatser.

Som afslutning på projektet afholder Brug for alle unge en stor konference, hvor resultaterne og erfaringerne med at forankre projekter med fokus på vejledning bliver præsenteret og drøftet. Det er dermed forhåbningen, at resultaterne og erfaringerne kan spille ind i det fremadrettede vejledningsarbejde, der ved årsskiftet forankres i tværgående kommunale ungeindsatser. 

Du kan læse mere om konferencen i det vedhæftede hæfte og tilmelde dig her (pdf)

Du kan læse mere om projektet på Brug for alle unges hjemmeside www.bfau.dk eller på emu.dk, hvor du også kan finde de forskellige materialer, der er udviklet i forbindelse med projektet.