Konference - 20. november - præsentationen af resultaterne fra den første ICILS-undersøgelse.

Deltag i ICILS-konferencen, hvor resultaterne om elevers it-kompetencer fra den første ICILS-undersøgelse offentliggøres.

Danmark deltager i the International Computer and Information Literacy Study (ICILS) i 2013.

Undersøgelsen blev initieret af IEA i 2009. Den danske undersøgelse udføres af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.

ICILS 2013 undersøger elevernes kompetencer i at anvende computere til at undersøge, skabe og kommunikere mhp. at deltage kvalificeret hjemme, i skolen, på arbejdspladsen og i samfundet.

Computer- og informationskompetence (CIK) omfatter både de praktisk-tekniske færdigheder og de kognitive evner til at nå de kommunikative mål.

ICILS 2013 er den første internationale undersøgelse som måler elevernes computer og informationskompetence.

Hvor står vi? Hvordan kommer vi videre? Konference i København 20. november 2014, hvor undervisningsminister Christine Antorini deltager i præsentationen af resultaterne fra den første ICILS-undersøgelse.