Konference om styrket fokus på børns læring i dagtilbud

Få inspiration til arbejdet med at omsætte den styrkede pædagogiske læreplan til praksis med fokus på udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde. Konferencen finder sted 1. november i København og 6. november i Aarhus.

Om konferencen

På konferencen kan pædagogisk personale, pædagogiske ledere og forvaltningskonsulenter med interesse i udvikling af pædagogisk praksis høre om, hvordan otte kommuner har udviklet differentieret forældresamarbejde og inkluderende læringsmiljøer i deres dagtilbud til gavn for børnenes læring, udvikling, trivsel og dannelse.

Inspirationen fra de otte kommuner understøttes af to oplæg fra pædagogiske forskere, der bidrager med deres perspektiver på arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

Program og tilmelding

København 1. november
kl. 9.30-16.00
Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København
Program
Tilmelding

 

Aarhus 6. november
kl. 9.30-16.00
VIA University College – Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C
Program 
Tilmelding