Konkurrence: Fra Danmarkskanon til #klassenskanon

Fra Danmarkskanon til #klassenskanon: Undervisningsministeriet og Kulturministeriet har lanceret en landsdækkende klassekonkurrence under navnet #klassenskanon og tilhørende undervisningsmateriale om Danmarkskanonen.

Danmarkskanon

Hvad er det særlige ved det danske? Hvad er det, der er særligt for vores fællesskab? Det er en debat, som vi skal holde fast i. Det handler om demokrati, om dannelse, om fællesskab, og om at blive gode til den demokratiske samtale og debat.

I december 2016 blev Danmarkskanonen lanceret. Danmarkskanonen præsenterer 10 værdier, der har formet os danskere, og som skal være med til at forme fremtidens samfund.

I dag lancerer Kulturministeriet og Undervisningsministeriet en landsdækkende klassekonkurrence under navnet #klassenskanon for udskolingen i grundskolen og de erhvervsrettede og gymnasiale ungdomsuddannelser. Klasser skal drøfte og debattere, hvilke værdier der kendetegner deres klasse og indsende deres bud på #klassenskanon. De klasser, der indsender deres bud på #klassenskanon deltager i konkurrencen om at vinde en ganske særlig kulturoplevelse.


Konkurrencen ledsages af undervisningsmateriale i form af en app, 10 videoer om de officielle værdier og lærervejledninger til faget samfundsfag. Undervisningsmaterialet vil være tilgængeligt via hjemmesiden www.danmarkskanon.dk, hvor klasser også kan tilmelde sig konkurrencen og læse meget mere om Danmarkskanonen og #klassenskanon.


Formålet med konkurrencen og undervisningsmaterialet om Danmarkskanonen er at få eleverne til at reflektere over de officielle værdier i Danmarkskanonen og debattere og udfordre værdier som hygge, frisind eller velfærdssamfundet.


Tilmelding til konkurrencen skal ske senest den 15. september 2017. Indsendelse af #klassenskanon skal se senest den 1. november 2017. Vinderne af konkurrencen kåres i december 2017.

Læs mere om hvordan I deltager i konkurrencen.


Danmarkskanon