Lodtrækning af indholdsområder til prøven i idræt

Idræt findes i den naturfaglige fagblok, som et af de fag, der kan udtrækkes til prøve. Offentliggørelsen af dette udtræk finder i år sted den 25/4-2016. I den forbindelse er der en proces før denne offentliggørelse som en forberedelse til en evt. prøve og en proces, der sker efter offentliggørelsen.

Det er vigtigt, at skolen forholder sig til og følger prøvebekendtgørelsen og vejledningen til prøven i idræt, så der skabes lige vilkår for eleverne.

Processen
Processen er opdelt i to dele; en før og en efter offentliggørelsen af udtrækket i idræt.

Før den 25/4-2016:
• Lærerne kan med fordel udarbejde deres undervisningsbeskrivelse løbende igennem skoleåret efter hvert læringsforløb.
• Lærerne kan forberede eleverne på prøvens rammer og vilkår.
• Gruppedannelse til en evt. prøve.

Fra den 25/4-2016:
• Eleverne trækker gruppevis to indholdsområder angivet i henholdsvis pulje A og pulje B efter offentliggørelsen af udtrækket. Hver gruppe har således trukket ét indholdsområde fra hver pulje. Denne lodtrækning skal ske med overværelse af en ledelsesperson.
• Grupperne vælger derefter et af de overordnede temaer eller et selvdefineret tema med godkendelse af læreren. Tema og indholdsområder skal danne udgangspunkt for udarbejdelsen af et praksisprogram og den efterfølgende reflekterende samtale.
• Eleverne skal snarest efter udtrækket modtage undervisningsbeskrivelsen.
• Eleverne går i gang med deres disposition og arbejde med praksisprogram og mundtlige del frem mod prøven.

Hvis en klasse er kommet til at trække indholdsområder før tid, skal der trækkes på ny fra den 25. april 2016.

Vi vil opfordre jer til at læse prøvebekendtgørelsen og vejledningen til prøven i idræt.
I kan finde begge dokumenter her (klik):

Venlig hilsen
Læringskonsulenterne for faget idræt