Nedsættelse af skrivegrupper til justering af læseplaner og vejledninger til folkeskolens fag

Der nedsættes nu syv skrivegrupper med repræsentanter for alle folkeskolens fag, som skal justere læseplaner og vejledninger til fagene.

Skrivegrupperne arbejder i perioden august 2018 – april 2019, hvorefter de nye læseplaner og vejledninger offentliggøres, så de er klar til anvendelse i skoleåret 2019/20. I skrivegrupperne indgår fagdidaktikere fra læreruddannelsen,  lærere fra folkeskolen, samt læringskonsulenter og sagsbehandlere fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Baggrunden er, at Folkeskoleforligskredsen i 2017 besluttede at løsne bindingerne på Fælles Mål for at give lærere og skoler større frihed til at arbejde med undervisningen på den måde, der passer bedst til dem. Der har siden været nedsat en Rådgivningsgruppe for Fælles Mål, som i slutningen af juni afleverer sine anbefalinger og pejlemærker om bl.a. justering af læseplaner og vejledninger til folkeskolens fag. Det er afgørende, at justeringen af Fælles Mål betyder, at Fælles Mål samt vejlednings- og inspirationsmateriale i tilknytning hertil fremover kan anvendes som et relevant og brugbart pædagogisk og didaktisk redskab i undervisningen.

Liste over skrivegrupperne offentliggøres snarest.