Ny inspiration til arbejdet med digitale læringsplatforme

Nyt forskningsprojekt har afdækket erfaringer med brugen af digitale læringsplatforme i folkeskolen, og det er der kommet en række spændende anbefalinger og inspiration ud af.

Projektet konkluderer bl.a., at der er potentiale i at bruge læringsplatformene til at understøtte og kvalificere eksisterende praksisser, der fungerer, og i at eksperimentere med platformenes nye muligheder. Der er behov for langsigtede implementeringsstrategier, baseret på dialog og personaleinddragelse, der fokuserer på at understøtte meningsfuldt arbejde med platformene. Det er ligeledes en væsentlig pointe, at implementering af platformene vedrører hele skolen – ikke kun det pædagogiske personale.